มิติการเรียนรู้

 • รู้จักตนเอง  รู้จักชื่อ
 • เรียนรู้สิ่งแวดล้อม  คนใกล้ชิด  มารยาทไทย
 • อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • รู้จักสีสัน
 • รู้จักการเปรียบเทียบ เช่น  สูง-ต่ำ    น้อย-มาก   อ้วน-ผอม ฯ
 • รู้จักรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม   สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม ฯ

 

มิติฝึกการรู้ระเบียบวินัย

 • เวลากิน
 • เวลานอน
 • เวลาเล่น
 • เวลาเรียน
 • กิจวัตรประจำวัน  เช่น อาบน้ำ  สระผม   ล้างมือ  แปรงฟันฯ
 •  

 

มิติฝึกการรู้จักช่วยเหลือตนเอง

 • ใส่เสื้อ-ผ้า   รองเท้า  เองได้
 • รับประทานอาหารเองได้
 • บอกความต้องการของตนเองได้  เช่น  ปวดฉี่-ถ่าย

มิติฝึกมีส่วนร่วม

 • ช่วยรดน้ำต้นไม้
 • ช่วยตากผ้า
 • ช่วยทำความสะอาด
 • ช่วยเก็บของเล่น

มิติฝึกการกล้าแสดงออก-ความมั่นใจ

 • ร้องเพลง – เต้นรำ

มิติการพัฒนาสมาธิ-ความคิดสร้างสรรค์

 • การปั้นดินน้ำมัน
 • การวาดรูป-ระบายสี ตัวต่อ-จิ๊กซอว์
 • ปั้นแป้งโดว์
 • ร้อยเชือก
 • ต่อบล็อก

มิติฝึกพัฒนาการทางร่างกาย-กล้ามเนื้อ

 • การลากเส้นปะ
 • การวิ่ง –ชมสวน
 • การกระโดด
 • การปีนป่าย
 • การเล่นโยนบอล
 • การวาดภาพ-ระบายสี

 

 
 
 
พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว