150 / 102  ม.7 ซ.วัดศรีวารีน้อย  (ม.นิรันด์ วิลล์ 6 ) ถ.บางนา-ตราด กม.18  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

 
 
   
พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว